Ondernemingsplan

Ondernemingsplan

Pica2Consultancy begeleidt en ondersteunt (startende) ondernemers met het opstellen van een bedrijfsplan. Een dergelijk plan is vaak nodig voor het verkrijgen van een financiering van uw bedrijf, voor het starten of voor een uitbreiding van uw bedrijf. Vanuit het UWV wordt een bedrijfsplan ook verlangd als u gebruik wilt maken van de regeling ‘Ondernemend de WW uit’.

Onderdelen ondernemersplan

 • Beschrijving ondernemer als persoon
 • Marktonderzoek
 • Visie en Missie
 • Productbeschrijving
 • Marketingplan
 • Financiële paragraaf

Het moet úw bedrijfsplan worden

U kunt gebruik maken van de gratis templates die op het internet te vinden zijn, maar dan is het niet echt van uzelf. En u loopt risico dat u bepaalde onderdelen mist. Laat u daarom bijstaan door iemand die weet welke aspecten minimaal aan de orde moeten komen.

Tijdens het gehele proces zal er veel en vaak contact met elkaar zijn, zodat u ‘meegroeit’ in het plan. Het uiteindelijke bedrijfsplan moet straks úw plan zijn – u gaat het uitvoeren. Het eerste hoofdstuk van het plan zal u dan ook grotendeels zelf schrijven. Aan de hand van een vragenlijst wordt u daar mee geholpen.

Marktonderzoek met concurrentieanalyse

Marktonderzoek

De basis van elk bedrijfsplan is het in kaart brengen van de markt. Alleen op die manier kunt u uw product en de propositie daarvan bepalen. In het marktonderzoek komen de volgende items aan bod:

 • Algemene ontwikkelingen sociaal, economie, technologie, demografie
 • Ontwikkelingen branche
 • Concurrentieanalyse
 • Bepaling omvang markt (marktpotentie)

Het marktverhaal wordt afgesloten met de SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats). Dit is de basis voor het formuleren van de rest van het plan.

Productbeschrijving

Na het beschrijven van de visie en missie van uw onderneming, wordt het product (of producten) beschreven.

 • Wat is het product/de dienst precies
 • Wat zijn de USP’s (Unique Selling Points)
 • Tariefstelling van uw product
Productbeschrijving met USP
Marketingplan voor ZZP'ers

Marketingplan

De basis van het marketingplan is het doel – wat wilt u bereiken. Dit hoeft niet persé groei te zijn, maar kan ook behoud zijn of in een opstartende fase: de introductie van uw bedrijf of product. Om het geformuleerde doel te behalen, worden de volgende elementen in kaart gebracht.

 • De vier P’s: Product, Prijs, Plaats en Promotie
 • De kanalen die ingezet gaan worden, gesplitst naar doelgroep
 • Het benodigde budget

Financiële paragraaf

Als u besloten heeft te starten als ondernemer, doet u dat omdat u er wat mee wilt verdienen. Heeft u een financiering nodig? Dan verlangt de geldverstrekker een onderbouwde begroting, zodat zij hun risico kunnen inschatten. Maar natuurlijk wilt u zelf ook weten of uw plan haalbaar is!

In de financiële paragraaf komen de volgende aan de orde:

 • Welke investeringen zijn nodig
 • De omzet
 • Bedrijfskosten
 • Bedrijfsresultaat
 • Afschrijvingen, rente en resultaat voor belastingen

Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met een opstartperiode en de eventueel benodigde opstartkosten.

Financiële paragraaf ondernemersplan
Wat ontvangt u met een bedrijfsplan
 • Een volledig exemplaar in PDF formaat dat u naar partijen kunt doorsturen
 • Het complete rapport dat u zelf kunt bewerken (Word, LibreOffice)
 • Spreadsheet met alle berekeningen en onderbouwingen van uw begroting
 • Tekstuele toelichting op uw begroting
Heeft u behoefte aan alleen ondersteuning op bepaalde onderdelen? Laat het weten. In een vrijblijvend, persoonlijk gesprek wordt uw behoefte in beeld gebracht. U krijgt een op maat voorstel.